Monday 10 Aug Mon 10 Aug
Tuesday 11 Aug Tue 11 Aug
Wednesday 12 Aug Wed 12 Aug
Thursday 13 Aug Thu 13 Aug
Friday 14 Aug Fri 14 Aug
Saturday 15 Aug Sat 15 Aug
Sunday 16 Aug Sun 16 Aug
Stronger 09:00 - 10:00 Khadija Bouras 
 
Powerlifting 21:00 - 22:00 Thijs Haasnoot 
Stronger 09:00 - 10:00 Khadija Bouras 
 
 
Stronger 09:00 - 10:00 Kim Loing 
 
Powerlifting 21:00 - 22:00 Thijs Haasnoot 
Stronger 09:00 - 10:00 Roos Kind 
 
Powerlifting 21:00 - 22:00 Wouter Hendriks 
Stronger 09:00 - 10:00 Roos Kind 
 
 
 
Powerlifting 16:00 - 17:00 Ben Rooth 
 
 
Powerlifting 16:00 - 17:00 Wouter Hendriks