Monday 17 Jun Mon 17 Jun
Tuesday 18 Jun Tue 18 Jun
Wednesday 19 Jun Wed 19 Jun
Thursday 20 Jun Thu 20 Jun
Friday 21 Jun Fri 21 Jun
Saturday 22 Jun Sat 22 Jun
Sunday 23 Jun Sun 23 Jun
 
Mobility 09:00 - 10:00 Franziska Lancaster 
 
 
 
 
 
Mobility 09:00 - 10:00 Heather White 
 
 
Mobility 09:00 - 10:00 Soufyan Belkaid 
 
 
Mobility 09:00 - 10:00 Kim Loing 
 
Sweat and Flow 07:45 - 08:45 Kyriaki Potiri 
 
 
Sweat and Flow 07:45 - 08:45 Kyriaki Potiri 
 
Mobility 18:00 - 19:00 Ray Rudolph